•  

    Астибо ваш партнер

    во Македонија

    Компанија за менџирање на производство на облека

    Посветени да се постигне максимално задоволство на клиентите, врз основа на врвен квалитет на услуги и ефикасна политика.